Spotkanie handlowo-serwisowe

Spotkanie handlowo-serwisowe

Firma HAND razem  z przedstawicielami firmy VARI w dniu 14.11.2017 zorganizowała i przeprowadziła szkolenie grupy dilerów w zakresie oferty produktowej, obsługi serwisowej urządzeń VARI. W trakcie spotkania zaprezentowane zostały nowe urządzenia, a szczególnym zainteresowaniem cieszyły się nowe kosiarki z koszem, nośnik narzędzi RAPTOR HYDRO, profesjonalna kosiarka HURRICAN F-700 HYDRO oraz zamiatarka rotacyjna V-35 przeznaczona do czyszczenia chodników i kostki brukowej z chwastów i ziemi.
Nasi partnerzy zapoznali się również w trakcie szkolenia z podstawową obsługą, regulacjami i zmianami konstrukcyjnymi w urządzeniach firmy VARI. Spotkanie zakończyło się rozdaniem certyfikatów.